سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

♛ خدمات اینستاگرام فالور | Instagram Follower

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
287
فالوور ایرانی میکس برنزی (سرعت بالا)🥉
9240
1000 / 800000
284
فالوور ایرانی میکس عربی نقره ای - (سرعت بالا + تا 30% هدیه)🥈
10000
100 / 5000
299
فالوور ایرانی 20% پروفایل دار نقره ای - ( استارت آنی + تا 30% هدیه)🥈
10800
100 / 5000
283
فالوور ایرانی 40% پروفایل دار نقره ای - ( استارت آنی + تا 70% هدیه)🥈
12600
100 / 10000
290
فالوور میکس آسیایی نقره ای - (سرعت متوسط+ جبران ریزش تا 30 روز)🥈
20784
10 / 150000
99
فالوور ایرانی 80% پروفایل دار طلایی - پیشنهادی (سرعت بالا+ 30% هدیه)🥇
26280
100 / 5000
274
فالوور ایرانی ۹۵% پروفایل دار HQ طلایی - (سرعت بالا + 20% هدیه)🥇
28680
100 / 5000
218
فالوور خارجی میکس نقره ای - (سرعت بالا + جبران ریزش به مدت 1 ماه )🥈
30240
20 / 100000
413
فالوور + لایک + ایمپرشن (+ هدیه) - خودکار 🔥
35400
200 / 2000
233
فالوور ایرانی 99% پروفایل دار نیمه واقعی طلایی - (سرعت بالا)🥇
60000
200 / 1000000
100
فالوور ایرانی 100% پروفایل دار واقعی لایک زن طلایی - ارسال بر روی پیج های private- (سرعت بالا آنی + 10% هدیه)🥇
68000
50 / 30000
129
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی ساعتی الماسی (جذب تا 300)💎
150000
1000 / 1000
255
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی ساعتی  الماسی (جذب تا 500)💎
230000
1000 / 1000
130
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی ساعتی  الماسی (جذب تا 700)💎
250000
1000 / 1000
249
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ مستر ارسالی ساعتی الماسی (جذب تا 2000)💎
850000
1000 / 1000

♛ خدمات اینستاگرام لایک | Instagram Like

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
311
لایک میکس سرور ارزان 🔥
2106
20 / 20000
286
لایک ایرانی 20% کیفیت خوب (استارت آنی + سرعت متوسط) ⭐
4560
100 / 50000
268
لایک میکس 10 پست آخر
7020
10 / 10000
282
لایک ایرانی - کیفیت خوب (سرعت متوسط) 2⭐️
7080
100 / 10000
63
لایک ایرانی 90% کیفیت عالی (سرعت بالا) + تا 15% هدیه 💎🎁
9600
50 / 4000
415
لایک + ایمپرشن (+ هدیه) - خودکار 🔥
15480
500 / 5000
187
لایک P ایرانی IGTV + Reel (سرعت بالا)
17400
100 / 5000
416
لایک ایرانی ۵ پست اخر 
18750
500 / 20000

♛ خدمات اینستاگرام بازدید | Instagram Views

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
32
ویو پست (سرعت بالا)
316.8
100 / 10000000
79
ویو پست (سرعت متوسط)
316.8
150 / 10000000
30
بازدید ویدیو (سرور ارزان)
324
100 / 10000000
191
بازدید ویدیو ایرانی کیفیت عالی 🇮🇷
360
1000 / 10000000
31
ویو پست (سرعت بالا) - Video + IGTV + Reels
1056
100 / 1000000
260
بازدید ویدیو + ایمپرشن ⚡️
1560
100 / 5000000
295
بازدید ویدیو (سرعت متوسط)💧
1920
500 / 10000000
189
بازدید ویدیو + ایمپرشن [EXPLORE]⚡️💎
1920
100 / 2000000
190
بازدید ویدیو + ایمپرشن [HOME] ⚡️💎
1920
100 / 2000000
86
ویو پست + ریچ + ایمپرشن [EXPLORE]⚡️💎
2112
100 / 2000000
35
ویو پست + ریچ + ایمپرشن  [HOME] ⚡️💎
2112
100 / 2000000
87
ویو پست اتوماتیک (سرعت متوسط) ⚡️
2316
100 / 800000
414
ویو + لایک + ایمپرشن (+ هدیه) - خودکار 🔥
16680
500 / 5000

♛ خدمات اینستاگرام استوری | Instagram story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
275
ویو استوری - فقط استوری آخر (سرعت بالا- بدون پشتیبانی)
643.5
100 / 5000
324
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط) (بدون پشتیبانی)⚡️
994.5
100 / 20000
419
ویو استوری - همه استوری ها سرور 1 (بدون پشتیبانی)⚡️
1755
100 / 5000
418
ویو استوری - همه استوری ها سرور 1 (بدون پشتیبانی)⚡️
1755
100 / 5000
303
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط) (بدون پشتیبانی)⚡️
1989
100 / 5000
85
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط- بدون پشتیبانی)⚡️ 
2280
100 / 1000000
38
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت بالا) (بدون پشتیبانی)⚡️
3120
50 / 100000
317
ویو استوری (آخرین استوری) + پروفایل ویزیت
6435
20 / 3000
411
ویو استوری توسط کابر خانم (بدون پشتیبانی) 👩
10800
100 / 1000000
410
ویو استوری توسط کاربر آقا (بدون پشتیبانی) 👨
10800
100 / 10000000
364
ویو استوری + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions 
17550
100 / 10000
242
بازدید استوری هایلایت
36000
20 / 20000
343
افزایش نظر سنجی استوری
252000
20 / 30000

♛ خدمات اینستاگرام ای جی تیوی | Instagram IGTV

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
60
ویو IGTV (سرعت متوسط)
520.8
100 / 99000000
59
ویو IGTV (سرعت بالا) ⚡️
720
1000 / 10000000
258
ویو IGTV + ایمپرشن 
1080
200 / 10000000
316
ویو Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All+  IGTV 
4212
100 / 1000000
77
لایک IGTV - فیک (سرعت متوسط + بدون پشتیبانی) 🔥
10800
100 / 10000
363
لایک IGTV - ایرانی کیفیت خوب (سرعت متوسط)
12480
100 / 5000
355
لایک IGTV - ایرانی کیفیت عالی (سرعت بالا) ⚡️💎
16800
100 / 10000
112
لایک IGTV - ایرانی کیفیت خوب (سرعت بالا) ⚡️
17400
100 / 5000
354
پاور لایک IGTV (بدون پشتیبانی + سرویس ویژه) 🔥
90720
50 / 10000

♛ خدمات اینستاگرام آمار | Instagram Stats

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
36
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
732
25 / 250000
34
سیو پست 2 (سرعت بالا)
950.4
100 / 150000
39
پروفایل ویزیت 1 (سرعت بالا) ⚡️
2104.8
100 / 5000000
33
سیو پست 1 (سرعت بالا)
2217.6
100 / 15000
264
ایمپرشن [ Home - Explore - Location - Profile ] [مناسب ترند]💧 🔥👍
3000
100 / 20000000
308
ایمپرشن [Other] [مناسب ترند] ⭐
4560
100 / 10000000
229
Reach ویدیو اینستاگرام [مناسب ترند] 💧
20400
100 / 30000
228
Reach عکس اینستاگرام [مناسب ترند] 💧 🔥👍
27240
100 / 30000

♛ خدمات اینستاگرام ریل | Instagram Reels

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
341
بازدید ویدیو Reel (سرعت بالا)
1068
250 / 500000000
339
سیو پست Reel ( سرعت بالا)
1500
20 / 100000
340
ایمپرشن Reel + ریچ + بازدید پروفایل
7200
25 / 250000
342
لایک ویدیو Reel سرور 2
13200
50 / 10000
338
لایک ویدیو Reel 
15240
50 / 10000

♛ خدمات اینستاگرام کامنت | Instagram Comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
417
کامنت رندوم فارسی سرور 2
13125
50 / 1000
331
مجموعه کامنت تبریک تولد
21600
5 / 40
333
مجموعه کامنت تبریک عمومی
21600
5 / 40
330
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
21600
5 / 40
335
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
21600
5 / 40
334
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
21600
5 / 40
332
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
21600
5 / 40

♛ خدمات اینستاگرام منشن/ دایرکت انبوه | Instagram Mention/Direct

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
198
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پست به فالوور های پیج دلخواه
150000
500 / 15000
406
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پروفایل به فالوور های پیج دلخواه
160000
500 / 15000
407
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پیام متنی به فالوور های پیج دلخواه
175000
500 / 15000

♛ خدمات اینستاگرام لایو | Instagram Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
102
لایک ❤️ لایو
8640
200 / 10000
163
ویو لایو - 30 دقیقه - همراه با لایک ❤️
272160
10 / 30000
164
ویو لایو - 40 دقیقه - همراه با لایک ❤️
272160
10 / 2000
314
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه ❤️
368550
30 / 1000
166
ویو لایو - 60 دقیقه - همراه با لایک ❤️
385560
20 / 2000

♛ خدمات تلگرام کانال| Telegram channel

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
172
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی (سرور ارزان) 
4550
1000 / 10000
174
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی (سرور ارزان)
4550
1000 / 10000
285
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم کانال ایرانی سرور 1
5200
1000 / 10000
298
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی
10400
1000 / 150000
300
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی
10400
1000 / 150000
103
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم کانال ایرانی سرور 2
11700
1000 / 100000
327
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
13650
1000 / 100000
326
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
13650
1000 / 100000
412
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم کانال ایرانی  [ کانال بزرگ زیر 1 میلیون ]
14800
1000 / 50000
408
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن قفلی کانال ایرانی
14950
1000 / 30000
351
ممبر فیک کانال خارجی 🇺🇸
15000
1000 / 50000
328
ممبر واقعی ادد اجباری نیترو کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
15600
1000 / 15000
127
ممبر واقعی ادد اختیاری کانال - پاپ آپ تضمینی 💎
85000
1000 / 1000
230
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [50K یوزر فعال]💎
175000
1000 / 1000
170
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [100K یوزر فعال]💎
300000
1000 / 1000
215
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [150k یوزر فعال]💎
425000
1000 / 1000
169
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [200K یوزر فعال]💎
550000
1000 / 1000
231
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [300K یوزر فعال]💎
800000
1000 / 1000

♛ خدمات تلگرام گروه | Telegram group

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم گروه سرور 1 (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)
5200
1000 / 10000
352
ممبر ادد اجباری هیدن گروه ایرانی (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید) ❤️
5200
1000 / 10000
142
ممبر واقعی گروه اد مخاطب ادلیست (گروه خصوصی)
6500
1000 / 20000
126
ممبر ادد اجباری ساده گروه ایرانی (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)❤️
9100
1000 / 50000
220
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم گروه سرور 2 (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)
11700
1000 / 100000
329
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن قفلی گروه ایرانی (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید) ❤️
15600
1000 / 15000
353
انتقال ممبر گروه به گروه ایرانی [ از گروه مبدا به گروه مورد نظر شما ]⭐
55000
1000 / 30000
239
ممبر واقعی خانم چت کن فعال گروه ایرانی (عمومی و فروشگاهی) ❤️
60000
1000 / 5000
248
ارسال تبلیغات به پیوی اعضای گروه دلخواه(گروه های ایرانی) 
85000
1000 / 25000
301
انتقال ممبر گروه به گروه خارجی [ از گروه مبدا به گروه مورد نظر شما ]⭐
85000
1000 / 12000

♛ خدمات تلگرام بازدید، لایک، ربات | Telegram Views, like, bot

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
45
بازدید تک پست کانال  (سرعت بالا )
187.5
500 / 15000
337
بازدید 5 پست آخر کانال (سرعت بالا )
1125
500 / 15000
276
بازدید 10 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
1740
500 / 15000
325
بازدید 20 پست آخر کانال (سرعت بالا )
3335
500 / 15000
177
بازدید 50 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
7975
500 / 15000
291
بازدید 100 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
12187.5
300 / 15000
345
بازدید خودکار 5 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
210000
100 / 5000000
346
بازدید خودکار 10 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
348000
100 / 300000
219
زیرمجموعه گیری (استارت فیک) ربات تلگرام
350000
50 / 2000

♛ خدمات روبیکا| بله| سروش| ایتا | ای گپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
196
ایتا - پاپ آپ ساعتی- کیفیت عالی 💎
170000
1000 / 1000
193
روبیکا - پاپ آپ ساعتی- کیفیت عالی 💎
170000
1000 / 1000
277
آی‌گپ - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
744000
1000 / 1000
280
ایتا - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
744000
1000 / 1000
281
بله - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
744000
1000 / 1000
279
روبیکا - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
744000
1000 / 1000
278
گپ - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
744000
1000 / 1000

♛ خدمات آپارات | Aparat.com

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
185
بازدید ویدیو آپارات 🔥
6000
1000 / 1000000
186
لایک ویدیو آپارات 🔥
18000
200 / 1000000
323
فالوور ایرانی آپارات کیفیت عالی  🔥
19370
100 / 4000
184
دنبال کننده آپارات 🔥
84000
200 / 1000000

♛ خدمات کلاب هاوس | ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
409
دعوتنامه کلاب هاوس
12000
1000 / 1000
365
فالوور خارجی کلاب هاوس سرور 2
45500
250 / 5000
368
فالوور کلاب هاوس سرور 3 (سرعت متوسط - ظرفیت 50k)
134400
100 / 5000
376
فالور خانم کلاب هاوس (کاربران واقعی و بات)
187260
100 / 10000
367
بسته 500 عددی فالوور ایرانی کلاب هاوس سرور 1 (120 هزار تومان)
240000
500 / 500
387
بسته 500 عددی فالوور ایرانی کلاب هاوس سرور 2 (130 هزار تومان)
260000
500 / 500
386
بسته 100 عددی فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس (65 هزار تومان)
650000
100 / 100

♛ خدمات توییچ | Towich

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
131
ویو کانال توییچ
20256
20 / 1000000
132
ویو کلیپ توییچ
51840
1000 / 100000000

♛ خدمات یوتیوب | YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
69
لایک یوتیوب
25920
50 / 50000
67
ویو یوتیوب
30240
1000 / 5000000
70
اشتراک گذاری در یوتیوب
47520
1000 / 250000
95
ویو یوتیوب - Live - همراه با لایک
144720
1000 / 100000
71
ویو یوتیوب - Premiere - همراه با لایک
174960
1000 / 100000
357
سابسکرایب یوتیوب [جذب کاربران کاملا واقعی از طریق ADS ]
190800
50 / 25000
68
سابسکرایب یوتیوب - جبران ریزش تا 30 روز
466560
50 / 5000

♛ خدمات توییتر | Twitter

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
118
ویو ویدئو توییتر
4224
10 / 50000000
119
ایمپرشن توییتر
8640
10 / 50000000
124
رای نظرسنجی توییتر
8640
10 / 650000
122
لینک کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
121
هشتگ کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
120
پروفایل کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
117
ریتوییت توییتر
48448.8
50 / 20000
116
لایک خارجی توییتر
66552
10 / 15000

♛ خدمات اسپاتیفای | Spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
179
پخش موزیک اسپاتیفای [گارانتی مادام ریزش] ⭐️
32520
1000 / 10000000
180
پخش آلبوم اسپاتیفای [گارانتی مادام ریزش] ⭐️
35520
10000 / 10000000
181
فالوور اسپاتیفای [استارت 6 ساعت] ⭐️
68040
1000 / 1000000

♛ خدمات فیسبوک | FaceBook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
157
 لایک پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
36720
20 / 2000
156
لایک 👍 پست فیسبوک
72420
50 / 10000
153
ممبر گروه فیسبوک
81672
100 / 1000000
151
لایک (پسندیدن) پروفایل فیسبوک
89376
100 / 200000
152
فالوور (دنبال کردن) پروفایل فیسبوک
160656
25 / 10000

♛ خدمات رادیو جوان | RadioJavan

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
182
پخش موزیک MP3 | رادیو جوان
1043280
100 / 10000

♛ خدمات لینکدین | LinkedIn

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
362
ویو ویدیو و عکس خارجی
190125
500 / 100000
83
فالوور لینکدین
233280
100 / 1000000
359
فالوور لینکدین Company Page
304200
100 / 100000
360
فالوور خارجی لینکدین Profile
342225
100 / 1000000
361
لایک پست
912600
30 / 100000

♛ خدمات تیک‌تاک | TikTok

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
125
ویو تیک‌تاک
105.6
100 / 2147483647
148
فالوور تیک‌تاک 1 - جبران ریزش تا 30 روز
27460.8
15 / 10000
149
فالوور تیک‌تاک 2 - جبران ریزش تا 30 روز
51840
10 / 5000
150
اشتراک‌گذاری تیک‌تاک
145860
100 / 10000

♛ خدمات پینترست | Pinterest

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
145
لایک پین پینترست
92880
50 / 50000
146
ریپین پینترست
108000
20 / 10000000
143
فالوور پینترست
108000
20 / 10000000
144
فالوور پینترست (بورد)
108000
20 / 10000000

♛ خدمات ساندکلود | SoundCloud

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
369
پلی موزیک ساندکلود
1080
100 / 250000
370
پلی موزیک ساندکلود (پخش از آمریکا)
2280
1000 / 100000000
374
Repost موزیک ساندکلود از آمریکا
40800
100 / 10000
373
فالوور ساندکلود از آمریکا
40800
100 / 10000
372
لایک موزیک ساندکلود از آمریکا
40800
100 / 10000
375
فالوور ساندکلود بین المللی
63480
20 / 1000000

♛ خدمات یوسی پابجی | PUBG

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
377
خرید 32 عدد uc در بازی PUBG
26500
1000 / 1000
378
خرید 63 عدد uc در بازی PUBG
36900
1000 / 1000
379
خرید 126 عدد uc در بازی PUBG
70300
1000 / 1000
380
خرید 198 عدد uc در بازی PUBG
103500
1000 / 1000
381
خرید 396 عدد uc در بازی PUBG
173000
1000 / 1000
384
خرید RP Elite یوسی + 90یوسی هدیه
262000
1000 / 1000
382
خرید 690 عدد uc در بازی PUBG
277000
1000 / 1000
385
خرید RP Elite Pluse + جعبه سیلور
692000
1000 / 1000
383
خرید 1875 عدد uc در بازی PUBG
705000
1000 / 1000

♛ خدمات شماره مجازی | virtal number

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
358
شماره مجازی مناسب شبکه های اجتماعی
1
0 / 0

♛ خدمات وبسایت - ترافیک و بازدید کننده | Website

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
96
بازدید کننده مستقیم از وبسایت
5582.4
500 / 1000000
139
بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا
7824
500 / 1000000
98
بازدید کننده از طریق اینستاگرام
9364.8
500 / 1000000
136
بازدید کننده از طریق توییتر
9364.8
500 / 1000000
138
بازدید کننده از طریق توییچ
9364.8
500 / 1000000
135
بازدید کننده از طریق فیسبوک
9364.8
500 / 1000000
137
بازدید کننده از طریق لینکدین
9364.8
500 / 1000000
140
بازدید کننده از طریق پینترست
9364.8
500 / 1000000
97
بازدید کننده از طریق گوگل
9364.8
500 / 1000000
134
بازدید کننده از طریق یوتیوب
9364.8
500 / 1000000

♛ خدمات کافه بازار | Cafe Bazaar

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
398
بسته 50.000 نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 365 هزار تومان)
7300
50000 / 50000
401
بسته 500.000 نصب + 1500 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 3.700 هزار تومان)⭐️
7400
500000 / 500000
397
بسته 30.000 نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 260 هزار تومان)
8670
30000 / 30000
396
بسته 10.000 افزایش نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 95 هزار تومان)
9500
10000 / 10000
400
بسته 200.000 نصب + 1000 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 2.100 هزار تومان)⭐️
10500
200000 / 200000
399
بسته 100.000 نصب + 500 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 1.100 هزار تومان)⭐️
11000
100000 / 100000
395
بسته 5000 افزایش نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 65 هزار تومان)
13000
5000 / 5000
405
بسته 550 الی 1000 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
3000000
550 / 1000
404
بسته 100 الی 549 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
3500000
100 / 549
403
بسته 5 الی 99 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
4250000
5 / 99